Beköszönő

Szeretettel köszöntjük a Tusnádfürdői Városi Könyvtár jelenlegi és potenciális olvasóit, felhasználóit, valamint a könyvtár Internetes naplójának (blogjának) követőit.

Vă salutăm cu drag, stimați cititori și utilizatori actuali și potențiali al bibliotecii orășenești din Băile Tușnad!2017. november 14., kedd

Magyar Nyelv Napja az V-VIII. osztállyal

A mai nap folytattuk a Magyar Nyelv Napjának ünneplését, a Jókai Mór Általános iskola felső tagozatos diákjai jöttek a könyvtárba, Kolozsvári Borbála magyar szakos tanárnő vezetésével.
Bevezetőként meghallgatták  Bodnár Éva , Magyar szó megzenésitett versét a Credo együttes előadásában.

https://www.youtube.com/watch?v=pmdlb1I93y4

 Könyvtárismertetés következett, megfigyelték az állomány elrendezését, információkat kaptak arra vonatkozóan hogyan tudnak kölcsönözni és ajánlást kaptak a legújabb könyvekre amelyeket nemrég megvásároltunk.

Belehallgattak a Magyar Nyelv Napjára készitett összeállitásba, amely a könyvtár honlapján visszakereshető az alábbi elérhetőségen: http://bibliotusnad.blogspot.ro/
Feladatként kapták, hogy otthon rákeressenek a könyvtár honlapjára és olvassanak bele...
Előkerült Ó Nagy Gábor, Szólások és közmondások könyve, amelyben a magyar szócikknél rákeresve néhány szólás magyarázatára is sor került, pl "Sírva vigad a magyar", amely kifejezésre az alábbi magyarázatot olvastuk: bármennyire örül is a magyar, mindig vegyül az örömébe valami bánat is.

2017. november 13., hétfő

Magyar Nyelv Napját ünnepeltük az I-IV. osztályosokkal"Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként." (Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről).

A mai nap folyamán osztályonként érkeztek az alsó tagozatos kisdiákok, tanítóik kíséretében és együtt ünnepeltük a Magyar Nyelv Napját, zenehallgatás, vetítés, felolvasás, ismerkedés a könyvtárral ..voltak a témák.
Olyan művekből olvastunk fel, melyekben Írók, költők emlÍtik Tusnádfürdőt, így "Benedek Elek nagyapóéknál" című könyből idéztünk részletet, valamint Kányádi Sándor Csukástó cÍmű költeménye is elhangzott.
Filmvetítés gyanánt, a Szent Anna Tó legendáját valamint Tusnád legendáját hallgatták a gyerekek.
Az Örökségünk mozgalom dalát is visszahallgattuk, a Magtanulom, megőrzöm ...kezdetű dalt  is visszahallgattuk,,melyet a tavaly tanultunk meg ugyancsak a Magyar Nyelv napját ünnepelve.


https://www.facebook.com/judit.urkondanel/videos/1509529799095746/

Minden osztállyal meghallgattuk a Magyar Szó cimű dalt, a Credo együttes feldolgozásában:

https://www.youtube.com/watch?v=pmdlb1I93y4

Ó, te drága, ősi magyar szó,
lelkemet tápláló, simogató dallam.
Körülölelsz, mint egy puha takaró,
míg ízlelgetlek, kóstolgatlak halkan.
Hogy is felednélek? Hisz anyámtól 
kapott drága vagy te is!
Keblemre szorítva őrizlek, védlek... 
ha hangom elcsuklik, akkor is.

2017. november 9., csütörtök

A Magyar Nyelv Napja


FELHíVÁS-MEGHíVÓ

(A JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIHOZ..)


Tavaly közösen ünnepeltünk a Jókai Mór Általános iskola tanulóival, pedagógusaival, ez alkalomból tanultuk meg az Örökségünk mozgalom dalát "Megtanulom, megőrzöm" Gyulai István szerzeményét.

https://www.facebook.com/jokaiiskolatusnadfurdo/videos/182337642284690/

A Magyar Kultúra Napján a templomban zenei kisérettel sikerült énekelni a magyar nyelv megőrzéséről szóló dalt.

https://www.facebook.com/bilibok.geza/videos/vb.100000371480361/1336927542996282/?type=3

Videoklipp készült a tavalyi pályázati videókból.

https://www.facebook.com/Oroksegunk.a.Mozgalom/videos/761758887296849/

Ajánló a Magyar Nyelv Napjára

https://www.youtube.com/watch?v=L_ZCSDzx_dc
https://www.youtube.com/watch?v=pmdlb1I93y4

Ó, te drága, ősi magyar szó,
lelkemet tápláló, simogató dallam.
Körülölelsz, mint egy puha takaró,
míg ízlelgetlek, kóstolgatlak halkan.
Hogy is felednélek? Hisz anyámtól 
kapott drága vagy te is!
Keblemre szorítva őrizlek, védlek... 
ha hangom elcsuklik, akkor is.
 http://versekeszenek.blog.hu/2010/09/12/bodnar_eva_magyar_szohttps://www.youtube.com/watch?v=j4cyTxKuB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=-sDKcply1VI
https://www.youtube.com/watch?v=CCVQwPj-COc
https://www.youtube.com/watch?v=k5ECb3Vz5Y4
https://www.youtube.com/watch?v=OqqixD6jwWQ
https://www.youtube.com/watch?v=rjDCQcfTpLY
Sajó Sándor-Magyarnak lenni 

Magyarnak lenni: nagy s szent akarat, 
Mely itt reszket a kárpátok alatt. 
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva: 
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva; 
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, 
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét, 
Féltőn borulni minden magyar rögre, 
S hozzátapadni örökkön-örökre!...http://www.szozat.org/index.php/lira/tartalom/65-sajo-sandor-magyarnak-lenni

https://www.youtube.com/watch?v=xT4FEUBM5GA&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=xT4FEUBM5GA

Magyar vagyok

Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem.
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarul tanitott imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörü szép hazám!

Lerajzolta képed szivem közepébe,
Beirta nevedet a lelkem mélyébe.
Áldja meg az Isten a keze vonását!
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!

Széles e világnak fénye, gazdagsága
El nem csábit innen idegen országba.
A ki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!

Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell, meg is halok!
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!https://www.youtube.com/watch?v=Q7-aKV8O8eI

https://www.youtube.com/watch?v=72imE2lMx5YMesehallgatás az ovisokkal

November 8-án közös programot szerveztünk az Óvodával, a Répamesét hallgattuk meg különböző feldolgozásokban.

https://www.youtube.com/watch?v=OP12RHC9dB4
https://www.youtube.com/watch?v=A0N-5ZOqGsk
https://www.youtube.com/watch?v=5_mYZOCyYIo
https://www.youtube.com/watch?v=NmjELgzJv_w

2017. október 27., péntek

Hagyományok Napja-Iskola másként hét keretén belülEzen a napon, a hagyományaink témakörben szervezett tevékenységeket a Jókai Mór Általános Iskola.
Örömmel vettük a felkérést, hogy a könyvtár is-mint hagyományokat ápoló-felelevenitő -művelő intézmény, részt vehettünk ezeken a tevékenységeken.
A szervező VIII. osztály felelevenitette, megjelenitette táncban a szüreti bálok alkalmának fontos mozzanataként,a csőszök táncát.


Ehhez a momentumhoz szorosan kapcsolódott az én "mondandóm"(Urkon Judit, könyvtáros) ugyanis felelelevenitettem egy olyan alkalmat, ami nem is olyan régen, csupán 25 éve körül volt megrendezve városunkban-a szüreti bál, amellyen az akkori csőszök a gyerekek szülei közül valók...igy gondoltam élményszerűvé tenni.. a hagyományokról beszélni..
Mottóként egy idézettel inditottam…

Örömmel néztük az előbbi előadást, nyitótáncot… egy népi szokás felelevenitését, a szüreti bál csőszök táncát. Ebben az értelemben beszéljünk ma hagyományainkról….próbálom  főként helyi vonatkozásban érinteni a témát.
Látva ezt a szüreti bálos jelenetet eszembe jutott felidézni ..amikor valóságosan is volt szüreti bál városunkban.
Valamikor nem is olyan régen, csak úgy 25 évvel ezelőtt …talán 2 évbe egymás után rendeztek szüreti bált…(s kik voltak a csőszök akkor?..szüleitek, Köne Szilárd és Timike, Urkon Ervin, Száfta Andrea és Orsolya szülei, …még szekeres felvonulás is volt, elmentünk Ujtusnádig és végig ének-zeneszóval felvonultunk a falu között majd visszatérve este volt a szüreti mulatság, bál…


Hagyományápolásról büszkén beszélhetünk helyi szinten...egészen friss példával igazolnám, a vasárnap zajlott, VII alkalommal megszervezett Gyermek Néptánc Fesztivált emliteném, vagy a minden évben való népes részvételt az Ezer Székely Leány találkozón, a tavaly elnyert dijat, az eskető széket amit méltán kiérdemelt városunk, a többgenerációs tánccsoportok műkédését és fellépéseiket határon innen és túl...mindezek a hagyományápolás jegyében zajlanak.A hagyományápolás természetesen közösségi szinten kell leginkább kibontakozzon, de kisebb csoportokban is nagyon fontos, igy családon belül is megtartani hagyományainkat, inkább örökségünknek is nevezhetném …ebből a meggondolásból kértünk, hogy keresgéljetek otthon megőrzött értékeket, népművészeti vonatkozásban…és megpróbálunk kiállitást rendezni ezekből a darabokból.
En is pár ilyen örökséget hoztam el...
Elsősorban a székely nepviselet darabjait...kb 100 éves, 4 generació viselte.
A házi szöttes törölközők..dédnagymamám és nagymamám hozományaiból valók, monogrammal ellátva.
Egy másik emléktárgyam, ami egészen frissen kapott új rendeltetést, egy terítő, ráadásul városunk monogramja is bele lett varva és füzetborító lett készítve belőle egy iskolai feladat kapcsán.

Nemcsak tárgyakat örökölhetünk meg...fontos, hogy még éltükben meséltessük a nagyszülőket, aki szerencsés dédszüleit, pl.népdalokat is tanulhatunk tőlük...és ezek az elemek igy mind beépithetők a hagyományok tág fogalomkörébe.
Egy ilyen példát mutatnék be nektek, hogyan örökithető át egy népdal a köztudatba...gyűjtőmunka eredményeképpen...ez már egy hivatás, ami a néprajzkutatók feladata.
Nem jellegzetesen vidékünk népdalai közöl való, Gömöri mint tájegység...de azért esett erre a választás, mert ha megfigyelitek a szövegében hozza a népviseleti elemeket-ködmön, pendely...
Elsőként pontosan ezt a gyűjtést akarom nektek bizonyitani...ne lepődjetek meg, öreg néni és bácsi hangját fogjátok hallani
https://www.youtube.com/watch?v=BRD2D8K8W8Q
https://www.youtube.com/watch?v=XJ0j-r59X-M
Továbbá hallhatunk egy modernebb, fiatalabb, csengőbb hangú nőnek az előadásában
https://www.youtube.com/watch?v=XJ0j-r59X-M
És végül hangszeren, egy tekerő lant, nyenyere...itt csak a dallamot jeleniti meg az előadő.
https://www.youtube.com/watch?v=2awixsYotM0
Végezetül próbáljuk meg énekelni együtt.
Nagyjából ezek lettek volna, miről beszélni szerettem volna a mai nap, köszönöm hogy meghallgattatok..Jó munkát a további tevékenységekhez!A kiállitott könyvekbe bele lehet lapozni, meg lehet nézegetni..
A nap további részében minden osztály előadott egy mesét és népdalokat énekeltek, volt nótacsokor összeállitás egyéni produkciók, táncház és kiállitás a népművészeti gyűjteményekből.
Egész napos tevékenység volt a kézműves foglalkozás, melyet Venter Dezső irányitott, köszönjük a részvételt!